GARANCIJA NA ZADOVOLJSTVO USLUGOM

Preporučamo prisutnost kupca pri izvođenju radova. Težimo da od upita do odziva protekne što manje vremena . Posebno nam je važna povratna informacija naručitelja, uključujući pohvale i eventualne pritužbe, sve u cilju povećanja zadovoljstva naših cijenjenih naručitelja.

 

Kanal Inspekt - HRN-EN-ISO-IEC-17025-2007

Kanal inspekt d.o.o. u svom radu na ispitivanju i atestiranju vodonepropusnosti, i ostalih svojstava kanalizacijskih sustava i pripadajućih uređaja te drugih cjevovoda, koristi metode utvrđene normom HRN EN ISO/IEC 17025/AC:2007, i odobrenim metodama po normi HRN EN EN1610:2002. Uprava je opredjeljena na stalno usklađivanje svoje prakse ispitivanja sa normom ISO17025, s ciljem postizanja što većeg zadovoljstva naručitelja naših stručnih usluga.

 

Ovo ćemo postići:

  • izbjegavanjem bilo kakvog oblika diskriminacije prema naručiteljima naših ispitivanja i vrsti cjevovoda
  • stalnim pridržavanjem naših propisanih metoda i postupaka ispitivanja
  • redovnim održavanjem mjerne opreme i pribora
  • našom nepristranošću i povjerljivošću prema naručiteljima i podugovaračima
  • stalnim osposobljavanjem i izobrazbom osoblja

Stvaranje stručnog ugleda i pouzdanog partnera na ispitivanju nepropusnosti kanalizacijskih sustava i drugih cjevovoda, obvezuje svakog zaposlenika da se u radu pridržava pravila struke, propisanih metoda i internih uputa.

 

RAZVOJ KADROVA

Izobrazba, osposobljavanje i napredovanje zaposlenika, stvaranje odgovarajućih uvjeta rada i zaštite na radu, njihovoj motiviranosti i osjećaju pripadnosti društvu poklanjamo posebnu pozornost. Kompetentni i motivirani zaposlenici, njihovo iskustvo i znanje, te odgovoran odnos prema poslu i korisnicima usluga, garancija su stalnog unapređenja kvalitete naših usluga i zadovoljstva naših klijenata.

 

ODGOVORNOST

Odgovoran odnos prema prirodnim resursima i okolišu, zdravlju ljudi, djelovanje sukladno zakonskim propisima, nacionalnim i međunarodnim standardima, kriterijima kvalitete i efikasnosti, pridržavanje Kodeksa etike u poslovanju, pravo na pristup informacijama i otvorenost prema javnosti u najširem smislu, jamstvo su našeg doprinosa očuvanju i unapređenju okoliša i potvrda našeg odgovornog odnosa prema korisnicima naših usluga i društvenoj zajednici u cjelini sukladno konceptu društveno odgovornog poslovanja